Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

Podjęcie terapii

Decyzja o podjęciu terapii

Podjęcie terapii wymaga od osoby uzależnionej przyznania się przed sobą do nałogu. Nie jest to łatwe, dlatego że psychologiczny mechanizm iluzji i zaprzeczania utrudnia ocenę sytuacji pacjenta. Pacjent doświadcza ambiwalencji. Z jednej strony nie chce przyznać, że potrzebuje leczenia, a z drugiej strony nie chce doświadczać zdrowotnych i życiowych konsekwencji uzależnienia. Ta ambiwalencja daje szansę na to, by spotkać się ze specjalistą psychoterapii uzależnień, wzmocnić motywację i podjąć decyzję o podjęciu leczenia.

Kontakt z Ośrodkiem i umówienie spotkania

Jeżeli ma Pan / Pani decyzję o podjęciu leczenia zapraszamy do kontaktu - proszę do nas zadzwonić i umówić się na spotkanie. Podejmując terapię w naszej klinice może Pan/Pani liczyć na pełne zrozumienie, wsparcie i dyskrecję.

Etapy wprowadzania do Ośrodka

 1. Na spotkaniu z terapeutą podejmiecie wstępną decyzję o przyjęciu do ośrodka.
 2. Następnie odbędą się konsultacje z lekarzem psychiatrą.
 3. Po decyzji o rozpoczęciu terapii zostanie przydzielone miejsce w pokoju i nastąpi wstępne zapoznanie się z zasadami społeczności terapeutycznej.
 4. Podczas społeczności odbędzie się przyjęcie Pana / Pani do społeczności.

Co ze sobą zabrać jadąc do Ośrodka

 1. Dokumenty – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
 2. Dokumenty medyczne – wypis ze szpitala, informacje o pacjencie; epikryzę z poprzednich ośrodków terapii;
 3. Podstawowe ubrania dostosowane do pory roku;
 4. Obuwie na zmianę;
 5. Strój sportowy;
 6. Kosmetyki do higieny osobistej;
 7. Telefon;
 8. Podstawowe rzeczy osobiste.

Nie wolno

 • mieć przy sobie żadnych substancji psychoaktywnych;
 • mieć przy sobie ostrych i niebezpiecznych narzędzi;
 • mieć przy sobie rzeczy pozyskanych nielegalnie, np. drogą kradzieży.

Stan

Przyjeżdżając należy być w stanie trzeźwości. Podczas przyjęcia do Ośrodka odbywa się kontrola trzeźwości.

Posiłki

Posiłki w Ośrodku wydawane są w jadalni trzy razy dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.

Regulamin

Na terenie Ośrodka obowiązuje wszystkich pacjentów Regulamin Ośrodka, z którym każdy Pacjent zapoznaje się po przyjeździe i jest zobowiązany go przestrzegać.

Dyżury terapeutów

Codziennie w Ośrodku pełni dyżur terapeuta, który jest dla pacjentów osobą pierwszego kontaktu w sytuacjach wątpliwych.