Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

O nas

Misja

Misją Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób uzależnionych, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania wynikających z przyjmowania substancji psychoaktywnych lub z powodu uzależnień behawioralnych. Ośrodek prowadzi także działalność edukacyjną i szkoleniową w obszarze psychoterapii, profilaktyki zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego oraz rozwiązywania problemów społecznych wynikających z uzależnień. Dziełalność w zakresie profilaktyki uzależnień jest realizowana w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej.

Pacjenci

Ośrodek opiekuje się osobami dorosłymi, które są uzależnione lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych a także osobami z uzależnieniami behawioralnymi. Prowadzimy psychoterapię dla pacjentów z różnych grup społecznych i zawodowych. Program terapii obejmuje pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków i nowych narkotyków nazywanych potocznie dopalaczami. Realizowana jest terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi w tym m.in. od hazardu i nowych technologii. Opieką objęte są osoby z problemem hipersekseksualizmu i zaburzeniami preferencji seksualnych.

Zasady

Zasady obowiązujące w Ośrodku mają charakter kardynalny. Określenie ich i zobowiązanie się do przestrzegania przez wszystkich członków społeczności ma na celu stworzenie bezpiecznego klimatu, który umożliwi realizowanie indywidualnych celów dzięki funkcjonowaniu w ramach społeczności terapeutycznej. Naruszenie następujących zasad może skutkować wypisem z ośrodka:

  • Zasada abstynencji alkoholowej i narkotykowej.
  • Zasada abstynencji seksualnej.
  • Zasada niestosowania agresji werbalnej oraz fizycznej.
  • Zasada wzajemnego szacunku.
  • Zasada poufności.

Profesjonalizm działania

Ośrodek Terapii Uzależnień w Urlach jest formalnie zarejestrowanym podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Świadczymy profesjonalne leczenie, psychoterapię i rehabilitację osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub osób z uzależnieniami czynnościowymi (behawioralnymi). Kadra terapeutyczną stanowią doświadczeni specjaliści: lekarz psychiatra, psychoterapeuci, psychologowie, certyfikowani psychoterapeuci uzależnień, pielęgniarka.

Położenie i dojazd

Ośrodek jest położony w miejscowości Urle, w gminie Jadów, w powiecie wołomińskim. Jest oddalony od Warszawy ok. 50 km na Północ, w stronę Białegostoku, wśród malowniczych lasów, w wypoczynkowej miejscowości, z dobrym dojazdem koleją (pociąg z Warszawa Wileńska – 52 min.) i samochodem (wyjazd z Warszawy trasą S8).

Teren Ośrodka

Teren ośrodka to niemal 2 hektary ogrodzonego i zagospodarowanego terenu zielonego. Wśród drzew, alejek i rozległych trawników znajdują się budynki mieszkalne dla pacjentów, sale przeznaczone do terapii indywidualnej i grupowej, nowoczesna kuchnia z jadalnią. Pokoje dla pacjentów są 2-3 osobowe. Każdy jest wyposażony w łazienkę.Ośrodek posiada własną salę gimnastyczną, siłownię i boisko do gier zespołowych.

Wsparcie holistyczne

Obok pomocy psychoterapeutycznej, indywidualnej, psychiatrycznej i zajęciowej osoby poszukujące wsparcia duchowego i doświadczenia Sacrum znajdą w kaplicy Ośrodka opiekę i przestrzeń do modlitwy.

Atmosfera sprzyja terapii

Położony wśród drzew Ośrodek stwarza komfortowe warunki, ciszę, przestrzeń i wsparcie psychoterapeutów, żeby dokonać wglądu w swoje życie, wzorce myślenia, sferę emocji i osobowość i skutecznie przejść proces zdrowienia.

Pomoc której potrzebujesz

Jeśli zechcesz wyciągnąć dłoń w Ośrodku znajdziesz pomoc i pełne zrozumienie, niezależnie od tego, jak złożona jest historia Twojego życia. Sam fakt, że zacząłeś szukać pomocy i zapoznajesz się z naszym Ośrodkiem budzi szacunek i świadczy, że masz nadzieję na pokonanie nałogu. Jeśli tylko będziesz chciał przyjąć pomoc jesteśmy gotowi Cię wspierać, byś odzyskał kontrolę nad swoim życiem i aktywizował zdolność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i procesach nawrotowych.