Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

Kadra

Profesjonalizm i doświadczenie

Kadrę Naszego Ośrodka stanowią certyfikowani psychoterapeuci uzależnień, z bogatym doświadczeniem w psychoterapii uzależnień, lekarz psychiatra i pielęgniarka. Są oni uznanymi specjalistami, którzy w swojej praktyce psychoterapeutycznej pomogli wielu pacjentom. Każdy z pacjentów korzystający z terapii w Ośrodku będzie miał możliwość korzystania po zakończeniu terapii z oferowanych przez naszych terapeutów weekendowych warsztatów, indywidualnych konsultacji czy treningów psychologicznych rozwoju osobistego. Personel pomocniczy Ośrodka dba o wyżywienie, infrastrukturę i dobrą organizację funkcjonowania Ośrodka.