Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

Cennik

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi na to, by Ci pomóc. Spotkasz się ze zrozumieniem, życzliwym przyjęciem i profesjonalną pomocą. W zależności od potrzeb oferujemy różnego programy terapeutyczne. W rozmowie telefonicznej przekażemy Ci warunki rozpoczęcia terapii i warunki cenowe. Czujesz, że potrzebujesz pomocy (?); widzisz, że Twoje wybory są destrukcyjne dla Ciebie i bliskich (?); bliscy proszą Cię żebyś coś zmienił w swoim życiu (?); nie kontrolujesz ilości spożywanego alkoholu, bierzesz narkotyki (?); potrzebujesz coraz większych dawek, żeby osiągnąć ten sam efekt (?); Twoje życie koncentruje się wokół uzależnienia (?). Skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi na to, by Ci pomóc. Spotkasz się ze zrozumieniem, życzliwym przyjęciem i profesjonalną pomocą. Zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego. W zależności od potrzeb oferujemy różnego programy terapeutyczne. Przekażemy Ci warunki rozpoczęcia terapii i warunki cenowe. Osoby zgłaszające się do Ośrodka uczestniczą w procesie diagnozy problemowej, diagnozy nozologicznej i klinicznej. W dalszej kolejności pacjenci podejmują wybrany program terapii. Oferta jest zróżnicowana, dostosowana do potrzeb i możliwości osoby uzależnionej oraz zależna od czasu pobytu w Ośrodku. W pełnym przebiegu procesu terapeutycznego jest to terapia długoterminowa (10-miesięczna), której kolejne etapy można dobrać w zależności od potrzeb:

Lp. CZAS TRWANIA RODZAJ TERAPII
1 Program 4-6-tygodni Etap podstawowy – program motuwujący do zmiany (4-6 tygodni pobytu)
2 Terapia 3-miesięczna Krótkoterminowa terapia uzależnień (do 4-go miesiąca pobytu)
3 Terapia długotermoniwa 6-7-miesięczna Długoterminowa terapia uzależnień (do 7-go miesiąca pobytu ) - kontynuacja