Ośrodek Psychoterapii Uzależnień Back To Freedom jest formalnie zarejestrowanym podmiotem w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i jest wpisany do księgi rejestrowej o numerze 000000007825.

Szukając placówki leczenia uzależnień warto zwrócić uwagę, czy jest ona podmiotem leczniczym zarejestrowanym, zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654). Takie placówki, które uzyskały właściwy wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podlegają działalności nadzorczej i kontrolnej. Dzięki temu ośrodki te są wiarygodne i dają gwarancję, że terapia jest prowadzona zgodnie z przepisami i wysokimi wymogami procedur leczniczych.Wiele placówek leczniczych oferujących leczenie uzależnień nie jest zarejestrowanych i nie spełnia oczekiwanych wymagań Ministerstwa Zdrowia. Wybierając placówkę leczniczą warto mieć to na względzie.

Ośrodek Terapii Uzależnień Back To Freedom w Urlach

Widok na zewnątrz ośrodka terapii Back To Freedom

Konsekwencje uzależnienia

Choroba alkoholowa, narkomania czy uzależnienia behawioralne to coraz częściej występujące zjawiska z zakresu patologii społecznej. Ich przyczyny są złożone dlatego dotykają one osób w różnym wieku, z różnych warstw społecznych i grup zawodowych. Konsekwencje uzależnień wywierają wpływ na różne sfery życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego, czy zawodowego i prowadzą nie tylko do załamania zdrowia, ale także zerwania więzi społecznych, trudności rodzinnych, rozpadu związków, utraty pracy, wejścia w konflikty z prawem. Dobrze to rozumiemy, dlatego mamy świadomość, że leczenie, terapia i rehabilitacja wymaga kompleksowej pomocy, wymagającej uwzględnienia złożonej sytuacji i indywidualnego planu terapii.

Potrzeba pomocy

Tylko nieliczne osoby są w stanie dokonać zmian bez pomocy innych. Niemal zawsze leczenie wymaga profesjonalnej pomocy. Dzięki niej każdy ma szansę osiągnąć stan abstynencji, trwałej trzeźwości oraz wypracowania strategii zaradczych w sytuacjach trudnych i w czasie rozpoznanych procesów nawrotowych i w konsekwencji odbudować swoje życie.

Kto może podjąć leczenie?

Do Ośrodka przyjmujemy osoby dorosłe, które są uzależnione bądź używają szkodliwie substancji psychoaktywnych jak alkohol lub narkotyki, a także osoby z uzależnieniami behawioralnymi. Każdy może się zgłosić będąc w trudnej życiowej sytuacji i spotka się ze zrozumieniem i pomocą. Pomoc jest niezbędna, gdyż uzależnienie to nie tylko choroba emocji, czy woli ale także, w wielu przypadkach, uzależnienie chemiczne niebezpieczne dla organizmu. Prowadzimy psychoterapię dla pacjentów z różnych grup zawodowych, w tym także osoby potrzebujące w procesie terapii wsparcia duchowo-religijnego. Zapraszamy osoby uzależnione od alkoholu; osoby uzależnione od narkotyków; osoby uzależnione od nowych narkotyków nazywanych potocznie dopalaczami; osoby uzależnione od leków; osoby uzależnione od nowych technologii, jak gry komputerowe, Internet, telefon; osoby uzależnione od hazardu; osoby z problemem hiperseksualizmu; osoby z uzależnieniami mieszanymi.

Czas na decyzję

Podejmując terapię w naszej klinice inwestujesz w to, co masz najcenniejszego - własne życie, dając sobie szansę, by znowu cieszyć się trzeźwym życiem, z którego będziesz dumny Ty i Twoi najbliżsi.